EUROGINE GOLD T SPIRALE

Spiralja EUROGINE Gold T përbëhet nga një sipërfaqe bakri prej 375 mm2. Bërthama e artë brenda palosjeve të telit të bakrit nuk gërryhet dhe është plotësisht në përputhje me trupin e njeriut. Zvogëlon rrezikun e prishjes së spirales dhe eliminon të gjitha alergjitë e mundshme ndaj argjendit. Zbatohet me një sistem unik futjeje, të lehtë për t’u përdorur me të cilin aplikimi kryhet shpejt dhe saktë, duke parandaluar perforimin e mitrës.Spiralja EUROGINE Gold T  ofron 99,99% mbrojtje kontraceptive për një periudhë 5 vjeçare.

Komponent Përbërja Dimenzionet
IUD struktura Polietilen + sulfat bariumi Normal :(Ref.01040100): Gjër:31mm Gjat:33mm Diametri: 0,4 mm Gjatësia 298 mm
Tel Bakër me pastërti 99,99% 375 mm, Diametri i bërthamës së argjendit:0,1mm
Fije Polietilen Diametri: 0,25mm, Gjatësia: 450 mm x 2
Trupi i pajisjes Polipropilen Diametri:2,20 mm, Gjatësia: 200 mm
Kanulë për futje ABS Izerometria prej 5-10 cm me intervale, prej 0.5 cm