EUROGINE – T – 380 – Ag SPIRALE

Spiralja EUROGINE Novaplus T 380 Ag është e përbërë nga një sipërfaqe bakri prej 380 mm2. Në mes të telit të bakrit është një bërthamë argjendi që jep soliditet dhe parandalon ndarjen e bakrit si rezultat i korrozionit nga lëngjet intrauterine. Aplikimi i spiralës kryhet në parimin e “tërheq dhe shty” që mundëson aplikim të thjeshtë dhe të shpejtë pa lëndime gjatë aplikimit.Spiralja EUROGINE Novaplus T siguron 99,99% mbrojtje kontraceptive për 5 vjet.

Komponent Përbërja Dimenzionet
IUD struktura Polietilen + sulfat bariumi Normal :(Ref.01010500): Gjër:31mm Gjat:33mm Diametri: 0,4 mm Gjatësia 302 mm
Tel Bakër me pastërti 99,99% 380 mm, Diametri i bërthamës së argjendit:0,1mm
Fije Polietilen Diametri: 0,25mm, Gjatësia: 280 mm x 2
Shkop Polipropilen Diametri:2,20 mm, Gjatësia: 200 mm
Kanulë për futje Polipropilen Diametri:3,8 mm, Gjatësia: 195 mm
Shkallë e sipërme Polipropilen Gjerësia:7,8 mm, Gjatësia:12,5 mm, Lartësia:6.25 mm