EUROGINE – T – 380 – Ag СПИРАЛА

EUROGINE Novaplus T 380 Ag спиралата е составена од бакарна површина од  380 mm2. Во средината на бакарната жица се наоѓа сребрено јадро кое дава цврстина и го спречува одвојувањето на бакарот како последица на корозија од интраутерните течности. Апликацијата на спиралата се извршува на принципот ,,pull and push“ што овозможува едноставна и брза апликација без повреди при аплицирањето. EUROGINE Novaplus T спиралата овозможува контрацептивна заштита од 99,99% во времетраење од 5 години.

Компонента Состав Димензии
IUD структура Полиетилен + бариум сулфат Нормал : (Реф.01010500): Шир: 31 mm Дуж: 33mm Дијаметар : 0,4 mm Должина 302 mm
Жица Бакар со чистота 99,9% 380 mm, Дијаметар на сребреното јадро: 0,1 mm
Нишка Полиетилен Дијаметар: 0,25 mm, Должина: 280 mm x 2
Шипка Полипропилен Дијаметар: 2,20 mm, Должина: 200 mm
Канила за инсерција Полипропилен Дијаметар: 3,8 mm, Должина: 195 mm
Горно мерило Полипропилен Ширина: 7,8 mm, Должина: 12,5 mm, Височина: 6,25 mm