EUROGINE GOLD T СПИРАЛА

EUROGINE Gold T спиралата е составена од бакарна површина од 375 mm2. Златното јадро во внатрешноста на наборите на бакарната жица не корозира и целосно е компатибилно со човечкото тело. Го намалува ризикот од расипување на спиралата и ги елиминира сите можни алергии на среброто. Се имплементира со уникатен систем на вметнување, лесен за ракување со кој аплицирањето се извршува брзо и прецизно, оневозможувајќи перфорирање на матката. EUROGINE Gold T спиралата овозможува контрацептивна заштита од 99,99% во времетраење од 5 години.

Компонента Состав Димензии
IUD структура Полиетилен + бариум сулфат Нормал: (Реф.01040100): Шир: 31 mm Дуж: 33mm Дијаметар : 0,4 mm Должина 298 mm
Жица Бакар со чистота 99,9% 375 mm, Дијаметар на сребреното јадро: 0,1 mm
Нишка Полиетилен Дијаметар: 0,25 mm, Должина: 450 mm x 2
Тело на уредот Полипропилен Дијаметар: 2,20 mm, Должина: 200 mm
Канила за инсерција ABS исерометрија од 5 до 10 cm со интервали, од 0,5 cm