Eurogine Novaplus T 380 Cu

Eurogine Novaplus T 380 Cu

Novaplus T 380 Cu е интраутерино контрацептивно средство со 380 mm2 ефективна површина на бакар коe дава контрацептивни ефект од 99,9% во времетраење од 5 години. Novaplus T 380 Cu е во облик на буквата Y, а телото и рачките на ИУП се направени од мемориска пластика (полиетилен). Апликацијата се обавува со помош на “pull and push” инсерциониот систем што овозможува едноставна и брза апликација, високо ниво на контрацептивен ефект и без повреди при аплицирањето. Достапна големнина : нормал

Компонента Состав Димензии
IUD структура Полиетилен + бариум сулфат Нормал : (Реф.01020100): Шир: 31 mm Дуж: 33mm
Дијаметар : 0,4 mm Должина 302 mm
Жица Бакар со чистота 99,9% 382 mm, Дијаметар на сребреното јадро: 0,1 mm
Нишка Полиетилен Дијаметар: 0,25 mm, Должина: 280 mm x 2
Шипка Полипропилен Дијаметар: 2,20 mm, Должина: 200 mm
Канила за инсерција Полипропилен Дијаметар: 3,8 mm, Должина: 195 mm
Горно мерило Полипропилен Ширина: 7,8 mm, Должина: 12,5 mm, Височина: 6,25 mm