Eurogine Gold T

Eurogine Gold T

Онa што оваа спирала ја издвојува од оние кои до сега беа присутни на пазарот во Македонија и регионот е златното јадро во внатрешноста на наборите на бакарната жица кое овозможува поголема цврстина на бакарната жица и го одржува контрацептивниот ефект на ниво од 99,9%. Се имплементира со помош на единствен инсерцион систем , лесен за ракување со кој аплицирање то се извршува бргу и се оневозможува било каква повреда на грлото на матката и самиот sид на матката. Gold T е интраутерино контрацептивно средство со 375 мм2 ефективна површина од бакар која дава ефект во траење од 5 години. Достапна големнина : нормал

Компонента Состав Димензии
IUD структура Полиетилен + бариум сулфат Нормал: (Реф.01040100): Шир: 31 mm Дуж: 33mm
Дијаметар : 0,4 mm Должина 298 mm
Жица Бакар со чистота 99,9% 375 mm, Дијаметар на сребреното јадро: 0,1 mm
Нишка Полиетилен Дијаметар: 0,25 mm, Должина: 450 mm x 2
Тело на уредот Полипропилен Дијаметар: 2,20 mm, Должина: 200 mm
Канила за инсерција ABS исерометрија од 5 до 10 cm со интервали, од 0,5 cm