Eurogine Ancora 375 Cu

Eurogine Ancora 375 Cu

Ancora 375 Cu е интраутерино контрацептивно средство во облик на буквата Ω со 375 mm2 ефективна бакарна површина која дава контрацептивен ефект од 99,9% во времетраење од 5 години. Апликацијата се врши со помош на “ push” инсерцион систем што овозможува едноставна и брза апликација. Достапна големнина : нормал

Компонента Состав Димензии
IUD структура Полиетилен + бариум сулфат Нормал: (Реф.01030400) Шир: 20 mm дуж: 35mm
Дијаметар : 0,4 mm Должина 298 mm
Жица Бакар со чистота 99,9% 375 mm, Дијаметар на сребреното јадро: 0,1 mm
Нишка Полиетилен Дијаметар: 0,25 mm, Должина: 280 mm x 2
Канила за инсерција Полипропилен Дијаметар: 3,8 mm, Должина: 195 мм
Горно мерило Полипропилен Ширина: 7,8 mm, Должина: 12,5 mm, Височина: 6,25 mm