Eurogine Ancora 375 Ag

Eurogine Ancora 375 Ag

Ancora 375 Ag е интраутерино контрацептивно средство во облик на буквата Ω со 375 mm2 ефективна површина на бакар која дава контрацептивен ефект од 99,9% во времетраење од 5 години. . Во средината на бакарната жица се наоѓа сребрено (Ag) јадро које дава цврстина и спречува одвојување на бакарот како последица на корозија предизвикана од течностите на матката .Апликацијата се обавува со помош на “ push” инсерциониот систем што овозможува едноставна и брза апликација. Достапна големнина : нормал

Компонента Состав Димензии
IUD структура Полиетилен + бариум сулфат Нормал : (Реф.01030400): Шир: 20 mm Дуж: 35mm
Дијаметар : 0,4 mm Должина 298 mm
Жица Бакар со чистота 99,9% 375 mm, Дијаметар на сребреното јадро: 0,1 mm
Нишка Полиетилен Дијаметар: 0,25 mm, Должина: 280 mm x 2
Канила за инсерција Полипропилен Дијаметар: 3,8 mm, Должина: 195 mm
Горно мерило Полипропилен Ширина: 7,8 mm, Должина: 12,5 mm, Височина: 6,25 mm