Eurogine Продукти

Eurogine Gold T

Eurogine Gold T

Онa што оваа спирала ја издвојува од оние кои до сега беа присутни на пазарот во Македонија и регионот е златното јадро во внатрешноста на наборите на бакарната жица кое овозможува поголема цврстина на бакарната жица и го одржува контрацептивниот ефект на ниво од 99,9%.

Eurogine Ancora 375 Ag

Eurogine Ancora 375 Ag

Ancora 375 Ag е интраутерино контрацептивно средство во облик на буквата Ω со 375 mm2 ефективна површина на бакар која дава контрацептивен ефект од 99,9% во времетраење од 5 години.

Eurogine Novaplus T 380 Cu

Eurogine Novaplus T 380 Cu

Novaplus T 380 Cu е интраутерино контрацептивно средство со 380 mm2 ефективна површина на бакар коe дава контрацептивни ефект од 99,9% во времетраење од 5 години.

Eurogine Ancora 375 Cu

Eurogine Ancora 375 Cu

Ancora 375 Cu е интраутерино контрацептивно средство во облик на буквата Ω со 375 mm2 ефективна бакарна површина која дава контрацептивен ефект од 99,9% во времетраење од 5 години.

Eurogine Novaplus T 380 Ag

Eurogine Novaplus T 380 Ag

Novaplus T 380 Ag е интраутерино контрацептивно средство со 380 mm2 ефективна површина на бакар. Во средината на бакарната жица се наоѓа сребрено (Ag) јадро кое дава цврстина и го спречува одвојување на бакарот како последица на корозија предизвикана од течностите на матката со што се задржува контрацептивен ефект од 99,9% во времетраење од 5 години.